Uit vuur geboren

 

 

       UIT HET VUUR GEBOREN

In het begin was de aarde zo dicht bij de hemel, dat de mensen met hun handen de hemel konden aanraken als ze zich strekten.

Vandaag de dag is de aarde ver van de hemel verwijderd geraakt, langs de vele wegen, langs het menselijk tekort en zonden.

Het werd donker in het universum. En de aarde, die bij de eerste glanzende zonnestraal eens aan de oever van het schitterende meer lag,

was nog slechts een zandkorrel verjaagd door de wind.  Verdwaald tussen de verre horizonten van het bestaan.

 

 

Het verhaal gaat dat de Zigeuners ooit heel lang vogels zijn geweest.

Toen ze op een dag over de aarde vlogen, zagen ze een prachtig paleis in de zon schitteren. Ze daalden af om het te bezichtigen.

De bewoners van het paleis – hanen, kippen, eenden – waren verblind door de schoonheid van de Zigeunervogels.

Ze boden ze meteen hun edelstenen en allerlei lekkernijen aan. Ze smeekten hen in hun land te blijven.

Alle Zigeunervogels raakten van kop tot voet aan al dat goud verslingerd.

Op eentje na. Een trotse, roodkleurige zeer gevleugelde vogel weerstond de verleiding en probeerde de anderen te bewegen om verder te vliegen.

Als enige had hij het goud niet aangeraakt. Maar niemand keek nog naar hem op of om. Er was niemand die naar hem luisterde.

Vogels die door het ongeluk werden getroffen, vielen vanuit de hemel te pletter op de rotsen

 

 

Wij zijn Sinti en Roma, koningen van landen en straten.

Duizenden jaren trekt ons volk door deze wereld zonder genade. Tot op de dag van vandaag  is er amper een plaats voor ons.

We leerden op straat met de storm en wind mee te dansen.

Zo wandelden we, onderwijl onze wonderbaarlijke liederen zingend, door de gloeiende woestijn van Perzië.

Onderweg, bij een koningshof, gaf men ons als beloning voor onze liederen een edel paard en een heel mooie wagen.

En toch, toch werden onze kleine hutjes vaak afgebroken!!!

Ons leven leek niet meer waard dan een bloeiend blad van een wilde roos.

 

De moedigsten onder ons, zusters en broeders, zeilden, dwars over de Middellandse zee naar Frankrijk.

Onder hen bevond zich de dochter van de smid, de donkere Sara. Zij werd onze heilige: zo wijs was ze, dat ze door naar de sterren te kijken de beste zeeweg voor de schepen voorzag.

In Spanje bleven velen trots en mooi achter. Tot op de dag van vandaag doet het staccato van hun tappen met de voeten het bloed sneller stromen. Hun gezang verscheurt de ziel.

Anderen kozen de noordelijke richting. In het grote Russische rijk met zijn ruimhartige Tsarenhoven werden we als gast welkom geheten.

Van Moskou tot Sint Petersburg was er een plek voor ons: de klanken van onze prachtige violen en gitaren hielden ons daar vast.

De wildsten onder ons trokken verder, de donkere zwarte noordelijke wouden in. In de natte koude nachten bevroor hun adem in de eindeloze sneeuw van Finland.

Op blote voeten moesten zij vaak vluchten  voor vervolging en de galg 

Ooit dacht ik dat de ziel van de bomen en bossen die om mij heen waren, ver weg, ergens aan de overkant in een ander land te vinden was.

Ik ging er heen. En als ik daar dan aankwam en een nog groter bos en nog hogere bergen zag, wilde ik altijd weer met mijn dansende beren en mijn familie verder lopen, doorgaan, de weg afleggen.

Onderweg werd ik ouder, de kinderen werden ouder, en ook de stappen van de beren waren niet meer zo licht als voorheen.

Het onbekende land met de ware zielenwind prikkelt ons nog steeds en spoort ons aan.  Het is het land van de Sinti en Roma, het land van de dromen en heimelijke verlangens.

Een land waar niemand zich door de donkere wandelaars gestoord voelt.

 

 

God zegende de Zigeunerengelen. Hun vleugels omarmden nu  de wereld.

Hun ogen waren op de zon gericht.   Het licht van de zon gaf hun vrede in hun ogen.

Zo gingen ze langs ver vervlogen tijden, tot op de dag van vandaag.

Tussentijds bivakkerend midden op de velden, of aan de rand van het bos.

Steeds op zoek naar een plek waar het leven zich lieflijk voelt. Als het lot met je speelt,

en het je in het moeras van het leven trekt, dan biedt alleen de Zigeunerengel je zijn vleugels aan.

Een Zigeunerengel zingt met heel zijn ziel, zijn muziek vergroot onze blik op het universum .

Zelfs de sterren en de maan worden verleid.

De Zigeunerengelen treden alle mensen openhartig tegemoet.

Maar de mensen op aarde waren vanaf het begin vaak te angstig om een woord met de Zigeunerengel te wisselen.

 

 

 

 

Foto”s www.willfalize.com

2014

 

Voetnoot:

Er zijn veel oude mythische Sinti – en Romaverhalen die steeds zijn doorgegeven o.a. in de Russische  traditie. In dit onderdeel maakt Lisa ook  een reis langs metaforen die aan dit soort verhalen zijn ontleend. De precieze herkomst van de beeldspraak  is niet te traceren. Er zijn ook sprookjeselementen van de gebroeders Grimm in Sinti-verhalen terug te vinden. Een inmiddels beroemd Romaschrijver is de Finse Veijo Baltzar. Daarnaast zijn er natuurlijk veel meer schrijvers van poëzie, romans en paramisa’s (gipsy sprookje).

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS